Monday, 11 February 2013

Fischer & Price baba hinta - Jelenlegi ára: 17 000 Ft

Babahinta eladó, mi má r kinőttü k. 10 kg-ig haszná lható. Sokat segí tett nekü nk, elringatja a babá t, é s eteté shez is kivá ló an alkalmas. À llí tható az ü lőré sz dőlé se é s irá nya. A halacská k forognak é s vilá gí t kö zé pen. Sajnos valamié rt nem zené l. Mi is í gy vettü k. Szereltettü nk rá adapter bemenetet, hogy ne csak elemmel menjen. Adaptert adom hozzá.


Jelenlegi ára: 17 000 Ft

Az aukció vége: 2013-03-03 19:43
. Fischer & Price baba hinta - Jelenlegi ára: 17 000 Ft

0 comments:

Post a Comment